Biblioteka Wirtualna Nauki

Kolekcja Nauk Przyrodniczych

 


Aktualnie dostępne są artykuły z następujących polskich czasopism naukowych:
 
Acta Biochimica Polonica
 
pełne teksty:
od Tomu 32 (1) 1985r.
  Acta Clinica
 
pełne teksty:
Tom 1 (1) 2001r. - Tom 2 (3) 2002r.
 
Acta Physica Polonica A
 
pełne teksty:
od Tomu 99 (1) 2001r.
abstrakty:
Tom 89 (1) 1996r. - Tom 98 (6) 2000r.
 

Kosmos
 
pełne teksty:
od Tomu 51 (1) 2000r.
 

Biblioteka Wirtualna ICM   DML-PL: Polska Cyfrowa biblioteka Matematyczna